BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

I AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

VAS POZIVAJU

na predavanje na temu: Vino i turizam – hrvatske mogućnosti

Predavač:

Prof. dr. sc. Edi Maletić

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predavanje će se održati:

  1. ožujka 2017. godine (petak) u 11,30 sati

u maloj sajamskoj dvorani, paviljon 1,

prostor Bjelovarskog sajma u Gudovcu