Pučko otvoreno učilište Marinković iz Garešnice temeljem odobrenja Ministarstva poljoprivrede izvodi program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju “vinogradar-vinar“, a na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina. U suradnji s POU Udruga poziva članove i druge osobe koje imaju potrebu za navedenim osposobljavanjem, da se jave kako bi  mogli formirati obrazovnu skupinu od 10 polaznika kada bi nastavu organizirali u čazmi.

Navedeni program odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuje u radnu knjižicu. Potencijalni kandidati neka se jave Udruzi na telefon  099 515 6810, e-mail cazmanski.vinokap@gmail.com ili POU Marinković na broj 043/532 788 ili putem e-maila na poumarinkovic@gmail.com.